För valutor som inte är USD: EUR, CAD, AUD, GBP, crypto

51 av er stöder sommarkvartalet med $ 1070. 71% av $ 1500-kravet höjdes.


Kontakta

Om du har några kommentarer, tips eller förslag eller bara vill säga hej, tveka inte att släppa en rad.

Skriv till redaktören på:

Anti-imperium